Twój projekt

Strona www.wdowigrosz.pl jest zarządzana przez Fundację Królowej Różańca Świętego i przedstawia głównie jej autorskie projekty. Jednak dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. Jeśli pomysł Twój lub Twojej instytucji kwalifikuje się w ramach poniższych celów, możemy podjąć współpracę merytoryczną oraz w ramach zbierania środków na ich realizację na stronie www.wdowigrosz.pl.

Celami Fundacji Królowej Różańca Świętego są:

  1. Upowszechnianie wiedzy o różańcu i nowennie pompejańskiej w Polsce i na świecie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z rozpowszechnianiem różańca i nowenny pompejańskiej.
  2. Upowszechnianie wiedzy na temat niebezpieczeństw ze strony okultyzmu, spirytyzmu i ezoteryzmu we wszelkich ich formach oraz wspieranie i rozwijanie mediów informacyjnych na ten temat.
  3. Działalność charytatywna i oświatowa, szczególnie wśród więźniów i ich rodzin. 

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  1. Wydawanie czasopisma „Królowa Różańca Świętego”.
  2. Prowadzenie portalów internetowych związanych z działalnością Fundacji.
  3. Wydawanie i rozpowszechnianie, plakatów, ulotek, folderów, kalendarzy, kart pocztowych, dewocjonaliów oraz książek, płyt muzycznych, programów komputerowych i filmów.
  4. Organizowanie spotkań formacyjnych, pielgrzymek i rekolekcji.
  5. Propagowanie swoich celów w środkach masowego przekazu.
  6. Wspieranie dzieł charytatywno-opiekuńczych i oświatowo-wychowawczych.
  7. Współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, stowarzyszeniami i innymi fundacjami.

Zapraszamy do kontaktu!

Odwiedź nasze strony:

nowenna pompejanska

egzorcyzmy

czasopismo rozancowe

zywy rozaniec