Nasze dzieła

Znajdź radość w ofiarowaniu!

Czy wyobrażasz sobie, że ktoś wręcza Ci prezent urodzinowy – bez uśmiechu i dobrego słowa? To raczej niemożliwe, ponieważ z obdarowywaniem bliskich w naturalny sposób wiąże się radość, satysfakcja, poczucie, że robimy coś dobrego… Wszyscy wiemy, że prezent – chociażby drobiazg – wręczany
 od serca daje radość i to podwójną! Cieszy zarówno tego, kto go otrzymał, jak i tego, kto go podarował. Z ofiarowywania drobiazgów płynie radość! Pięknie pisał o tym św. Paweł: „Radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 7). Mocno wierzymy w to, że tak właśnie jest, dlatego postanowiliśmy mnożyć radość
– poprzez ofiarowanie! W tym celu powstał projekt „Wdowi grosz”.

Przez lata działalności Fundacji, Pomocnikom Królowej Różańca Świętego udało się zrealizować liczne projekty. Wśród najważniejszych inicjatyw możemy wymienić następujące dzieła (w tym miejscu sygnalizujemy wybrane nasze realizacje:

 • Czasopismo „Królowa Różańca Świętego”,
 • Wsparcie dla więźniów,
 • Pomoc dla osób w sytuacji duchowego zagrożenia,
 • Tryptyk „Tajemnica Nowenny Pompejańskiej”, 
 • Aplikacja „Nowenna Pompejańska,
 • Radio Różaniec,
 • Regularne wydarzenia modlitewne i formacyjne (Msze Święte w Pompejach, rekolekcje, pielgrzymki).

Słowo dla świata!

Czy znasz już „Królową Różańca Świętego”? To czasopismo, które ukazuje się regularnie, co dwa miesiąca – dzięki działaniom Fundacji i współpracy z Wydawnictwem Rosemaria. Od 2012 r. gościmy w domach naszych stałych Czytelników i Prenumeratorów, którzy przyjmują „Królową Różańca Świętego” z ogromną życzliwością i otwartością. Otrzymujemy dużo pozytywnych komentarzy od Czytelników „KRŚ”, którzy cenią sobie przedstawiane w czasopiśmie historie maryjnych objawień i wizerunków, relacje z pielgrzymek do miejsc w szczególny sposób związanych z Matką Bożą, rozwijające duchowość artykuły, kącik dla najmłodszych, aktualne informacje o rekolekcjach i pielgrzymkach oraz szereg innych, ważnych treści, jakie odnajdują na stronach „KRŚ”. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się świadectwa osób modlących się różańcem i nowenną pompejańską, opowiadające o cudach uzdrowienia, nawrócenia, ocalenia…

Wasze uznanie motywuje nas do nieustannego rozwoju czasopisma! Dzięki wsparciu Darczyńców udało nam się: zwiększyć nakład i częstotliwość wydawania „KRŚ” – na początku pismo ukazywało się jako kwartalnik, teraz jest dwumiesięcznikiem.

Ponadto Ofiarodawcy przyczynili się również do zwiększenia ilości publikacji w każdym numerze pisma, angażując się w projekt „8 stron więcej dla KRŚ”. Archiwalne numery udostępniamy za darmo na stronie internetowej czasopisma, do której odwiedzenia Cię zachęcamy: www.rozaniec.info, a ewentualnymi nadwyżkami egzemplarzy „KRŚ” dzielimy się z potrzebującymi, zwłaszcza osobami przebywającymi w więzieniach. Wysyłamy również za darmo paczki wypełnione po brzegi archiwalnymi numerami czasopisma do parafii w całej Polsce!

Pomoc więźniom

Chcemy działać przez miłosierdzie. Jako Fundacja, która obrała sobie za cel m.in. szerzenie uczynków miłosierdzia, w sposób szczególny postanowiliśmy otoczyć opieką więźniów. Dzięki wsparciu Darczyńców udało nam się rozwinąć skrzydła! Pierwszy poważny krok mogliśmy uczynić dzięki Panu Robertowi, którego ofiara pozwoliła nam na zakup ponad 300 książek! Wszystkie pozycje (m.in. modlitewniki, książki: religijne, psychologiczne, wspierające w walce z nałogami…) trafiły do rąk osób odbywających kary w więzieniach. Dar Pana Roberta pozwolił nam również na sfinansowanie kosztów wykonania obrazków z bł. Bartolem Longiem – patronem dzieci więźniów. Przekazaliśmy je kapelanom więziennym z prośbą, by rozdysponowali je wśród osób, którymi na co dzień duchowo się opiekują. Akcja ta stała się początkiem inicjatywy „Nowenna dla więźnia”, która jednoczy coraz więcej osób gotowych nieść pomoc osobom przebywającym w zakładach karnych, poprzez dobrowolne ofiary miłosierdzia. Zostają one przeznaczone na książki, pisma i dewocjonalia – przekazywane więźniom, którzy są ogromnie wdzięczni za otrzymane dary, a nierzadko nawet wzruszeni świadomością,że są dla kogoś ważni, że ktoś o nich walczy i jest gotów okazać im wsparcie.

Serdecznie dziękujemy Wam za taką postawę – w imieniu Fundacji oraz osób osadzonych. Warto podkreślić, że pomoc więźniom, zwłaszcza przez szerzenie modlitwy różańcowej i nowenny pompejańskiej również jest jednym z celów zapisanych w statucie Fundacji PKRŚ, który staramy się rzetelnie wypełniać, szukając wciąż nowych dróg realizacji. Jedną z nich było wydanie książki bł. Bartolo Longo „Matka Boża ratuje dzieci więźniów”. 

Na ratunek! Duchowe wsparcie w trudnych sytuacjach… 

W odpowiedzi na palące potrzeby naszych czasów 

Jednym z obszarów działalności Fundacji jest wychodzenie naprzeciw potrzebom osób duchowo zagrożonych, szukającym pomocy w rozpoznawaniu niebezpieczeństw i walce
ze złymi duchami. W tym celu uruchomiliśmy stronę internetową www.egzorcyzmy.katolik.pl. Utworzyliśmy ją już w 2002 roku. Od tego czasu udało nam się zbudować także wersję zagraniczną www.exorcismus.org – angielską, niemiecką, rosyjską oraz francuską (częściowo). O tym, jak wiele osób zmaga się z uwikłaniem w przekleństwa, okultyzm, spirytyzm i zniewolenia wynikające z otwarcia na kontakt ze złym duchem, świadczy ogromna liczba odwiedzin prowadzonej przez nas strony.

To działa!

Czy wiesz, że do tej pory strona  www.egzorcyzmy.katolik.pl odwiedziło kilka milionów Czytelników szukających duchowej pomocy w przepaściach internetu? Co ważne, już przeszło dwudziestu tysiącom osób spośród odwiedzających, którzy zgłosili za pośrednictwem strony prośbę o wsparcie, udało się realnie pomóc poprzez porady czy wskazanie ścieżek działania! Prace pozwalające dotrzeć do potrzebujących duchowej pomocy realizujemy na zasadzie non-profit. Datki od Darczyńców pozwalają nam na rozszerzanie działalności, zwłaszcza w zakresie drukowania materiałów informacyjnych oraz prowadzenia tłumaczeń tekstów na obce języki – dzięki czemu możemy nieść pomoc w różne zakątki świata. 

Film, który zachwycił tłumy! 

Widziałeś „Tajemnicę Nowenny Pompejańskiej”? Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji, szybko nadrób zaległości, obejrzyj nasz film i dowiedz się więcej o cudach różańca! Realizacja tryptyku filmowego „Tajemnica Nowenny Pompejańskiej” – dzieła składającego się z trzech części, opowiadającego o: cudach różańca, Sanktuarium Matki Bożej w Pompejach i postaci
bł. Bartolo Longo, była niezwykle wymagającym wyzwaniem  długotrwałym, pochłaniającym ogromne ilości czasu, duże nakłady pracy oraz środków finansowych. Film – z odczuwaną
na każdym kroku wyraźną Bożą pomocą i wsparciem Darczyńców – udało się zrealizować! Co więcej, spotkał się on z entuzjastycznym przyjęciem, a dzieło Fundacji, Ofiarodawców
i wszystkich zaangażowanych w tworzenie filmu oraz jego promocję zostało nagrodzone pierwszym miejscem w XXXI Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2016!

Idziemy z duchem czasu!

Niektórzy sobie żartują, że gdyby Pan Jezus urodził się w naszych czasach, ewangelizowałby jako Youtuber. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy nadążyć za społeczeństwem multimedialnym i informacyjnym, z tego powodu korzystamy ze współczesnych mediów, uważając je za dobrą przestrzeń do ewangelizacji:

 • W 2014 roku uruchomiliśmy internetowe Radio Różaniec. Z roku na rok gromadzimy coraz więcej słuchaczy, którzy jednoczą się z nami na wspólnej modlitwie różańcowej, prowadzonej z aktywnym udziałem słuchaczy przedstawiających swoje intencje. Ponadto w Radiu Różaniec można posłuchać audycji różańcowych i pompejańskich
  czy odprawić za jego pomocą takie nabożeństwa jak: Droga Krzyżowa, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny, Godzinki do św. Michała Archanioła czy Koronka do Bożego Miłosierdzia.
 • Zainwestowaliśmy w stworzenie nowoczesnej aplikacji „Nowenna pompejańska” na urządzenia mobilne (smartfony, tablety), a także komputery – wszyscy modlący się nowenną dzięki aplikacji, którą można pobrać za darmo, z łatwością będą w stanie zorganizować sobie czas i odnotowywać każdy odmówiony fragment różańca! Ponadto aplikacja przypomina o nieodmówionej modlitwie. Co więcej, daje możliwość odtwarzania nagrań różańcowych w wykonaniu lektora, dostęp do motywujących świadectw, zawiera także instrukcje pomagające poprawnie odmawiać różaniec i odprawiać nowennę pompejańską.
 • Lubimy zdrową i wartościową rywalizację – z tego powodu zaprosiliśmy Czytelników „Królowej Różańca Świętego” i wszystkich Sympatyków Fundacji do udziału
  w Ogólnopolskim Konkursie na Wiersz o Maryi i Różańcu „Magnificat”. Inicjatywa ta spotkała się o ogromnym zainteresowaniem! Otrzymaliśmy mnóstwo pięknych tekstów, które w wyjątkowy sposób opowiadały o Matce Bożej i sile różańca. Mamy nadzieję, że uda nam się wpisać Konkurs w harmonogram stałych wydarzeń organizowanych przez Fundację!

Modlitwa – klucz do sukcesu!

Wiemy, że bez modlitwy ani rusz! Z tego powodu staramy się zachęcać do odmawiania różańca, nowenny pompejańskiej oraz szeregu innych nowenn m.in. poprzez prowadzenie tematycznych stron internetowych, wspierających w trwaniu na modlitwie.

Organizujemy również wydarzenia formacyjne takie jak m.in. rekolekcje (np. coroczne spotkania rekolekcyjne Apostolatu Nowenny Pompejańskiej) oraz pielgrzymki, zwłaszcza
do Sanktuarium Matki Bożej w Pompejach.

Do pompejańskiego Sanktuarium regularnie, raz w miesiącu, przekazujemy również Wasze intencje modlitewne wraz z ofiarami przeznaczonymi na Mszę Świętą, która jest sprawowana 25. dnia każdego miesiąca w Waszych intencjach.

Do Pompejów regularnie zawozimy także Wielkie Księgi Łask, w których publikujemy świadectwa osób modlących się różańcem i nowenną pompejańską. obdarowywaniem bliskich w naturalny sposób wiąże się radość, satysfakcja, poczucie, że robimy coś dobrego… Wszyscy wiemy, że prezent – chociażby drobiazg – wręczany od serca daje radość i to podwójną! Cieszy zarówno tego, kto go otrzymał, jak i tego, kto go podarował. 

Odwiedź nasze strony:

nowenna pompejanska

egzorcyzmy

czasopismo rozancowe

zywy rozaniec