DOKOŃCZENIE I PROMOCJA FILMU O ŚW. MICHALE

anielski film

Dzięki zaangażowaniu wielu darczyńców, Fundacja Królowej Różańca kończy pracę nad filmem o św. Michale Archaniele.

Postęp 144%