DZIAŁAMY DLA RODZIN WIĘŹNIÓW

fundusz wiezienny2

Twoja ofiara na rzecz nawracania więźniów i ich rodzin

Postęp 55%
Koniec za 5 dni