ZBIERAMY NA MODLITEWNIKI DLA WIĘŹNIÓW

wiezniom z pomoca3

Nie każdy może ewangelizować w więzieniach. Każdy może mieć za to udział w rozpowszechnianiu modlitewników!

Postęp 88%
Koniec za 6 dni