ZBIERAMY NA MODLITEWNIKI DLA WIĘŹNIÓW

wiezniom z pomoca3

Nie każdy może ewangelizować w więzieniach. Każdy może mieć za to udział w rozpowszechnianiu modlitewników!

Postęp 105%
Koniec za 18 dni