MODLITEWNIK POMPEJAŃSKI PO UKRAIŃSKU

modlitewnik ukrainski

Przed nami nowa misja: podręczny modlitewnik pompejański w języku ukraińskim

Postęp 66%
Koniec za 22 dni